Alle berichten van admin

NextCloud Update 29.0.0

Deze update installeerde zonder moeilijkheden. Wel ontstonden na de update twee issues.

Er blijken missende indexen te zijn. Dat kan worden opgelost door het volgende commando uit te voeren op de CLI:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices

Een ander probleem was dat er veel systeemfouten ontstonden als: “[no app in context] Waarschuwing: Host 192.168.88.100 was not connected to because it violates local access rules”. Deze fouten kunnen worden opgelost door aan het configuratie bestand een regel toe te voegen.

sudo nano /var/www/nextcloud/config/config.php

Voeg de volgende regel toe:

'allow_local_remote_servers' => true,

Sluit het aangepaste bestand op. De verandering wordt direct door NextCloud verwerkt. De fouten verdwenen direct.

Update NextCloud naar 28.0.2

De update loopt voorspoedig en is klein deze keer. Na de update wordt een fout gemeld over een missende parameter in de configuratie. Deze parameter is maintenance_window_start.

We kunnen dit oplossen door aan de config dit toe te voegen. Open config.php en voeg de volgende regel toe:

‘maintenance_window_start’ => 2,

in het tweede block in de buurt van “maintenance”. De onderhoudswerkzaamheden zullen dan uitgevoerd worden vanaf twee uur in de nacht tot zes uur in de nacht UTC.

Upgrade naar Nextcloud 28.0.0

De update zelf verloopt zonder problemen gelukkig. Wanneer het klaar is blijkt dat een nieuwe PHP module nodig is. Je dient wel eerst uit te zoeken welke versie van PHP je momenteel draait. Dat doe je door het volgende CLI commando:

php -v

Hier draaien we PHP 8.1.2. Je kan de ontbrekende module installeren met de volgende CLI regel:

sudo apt -y install php8.1-bz2

Na de installatie blijkt dat de fout nog niet is opgelost. Na een reboot van de server is het probleem opgelost. Om te kijken welke modules in PHP zijn geïnstalleerd kan je het volgende commando typen:

php -m

Je zult zien dat de module bz2 nu is geïnstalleerd.

Na installatie blijkt er een teller bij te zijn geprogrammeerd. Deze teller telt het aantal fouten gedurende een periode. De teller loopt snel op. Er is een constante vloed aan de zelfde fout. Hiervan is melding gemaakt op https://help.nextcloud.com. We wachten af hoe e.e.a. hopelijk snel wordt opgelost.

Upgrade naar 27.0.1

De updates vanaf versie 25 naar 27 verliepen allemaal bijzonder gemakkelijk. Wel moesten er missende indexen worden toegevoegd in de database. Eerst zetten we maintenance mode aan:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --on

Nu voegen we de missende indexen toe met het commando:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices

Vervolgens zetten we de maintenance mode weer uit:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --off

Daarmee is de upgrade naar 27.01 succesvol uitgevoerd.

Update naar 25.0.1

De update naar NextCloud 25 verliep behoorlijk rommelig. De website updater startte de update niet vanzelf. Wat te doen. Na veel gezoek bleek dat ik de update ook kon starten via de CLI binnen Ubuntu. Eerst testen we of maintenance mode werkelijk aan staat:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode –on

In mijn geval geval was dat werkelijk zo. Dus nu kan de update handmatig worden gestart met:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ upgrade

Gelukkig startte de update en werd deze succesvol afgesloten. De NextCloud pagina komt weer op. Er blijken missende indexen te zijn. Dat kan worden opgelost door het volgende commando uit te voeren:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices

Later lees ik dat maintenance mode aan moet staan als deze bewerking wordt uitgevoerd. Afijn, alles loopt weer weer als een zonnetje.

Update naar 24.0.6

Update verloopt prima. toch is er een waarschuwing:

Sommige kolommen in de database zijn niet geconverteerd naar ‘big int’. Doordat het wijzigen van kolomtype op grote databases veel tijd kost, zijn ze niet automatisch gewijzigd. Door het uitvoeren van “occ db:convert-filecache-bigint” worden de veranderingen alsnog uitgevoerd. Dat moet gebeuren als de server off-line staat. Voor meer informatie verwijzen we naar de documentatie hierover.

Dat kan worden gerepareerd met het volgende commando op de CLI:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:convert-filecache-bigint

Dat lost de foutmelding op.

Ombouw van Home Server

Home Server die de afgelopen bijna twee jaar heeft gefunctioneerd had een primaire SSD drive van 120Gb. De data van NextCloud werd daarom opgeslagen op een harddisk. Dat veroorzaakt dat de mechanische harddisk bij elke data uitwisseling van NextCloud werd opgestart. Dat leidt tot extra stroomverbruik van circa 4 watt plus dat er wachttijden ontstonden als de harddisk moest opstarten. Na de vervanging van de primaire SSD door een exemplaar van 500Gb kon de data voor NextCloud op de primaire SSD worden opgeslagen. Daarom zijn de harddisks alleen nog nodig als de NAS functie van de server wordt aangesproken. Tijdens back-ups van de SSD, de primaire drive en verdere back-ups van harddisk onderling starten de drives ook op maar dat gebeurd alleen ‘s-nachts om 03:00 uur..

Om zoveel mogelijk voordeel te hebben van de ombouw is gewacht tot NextCloud 24.0.1 beschikbaar zou zijn. NextCloud 24.0.1 kan namelijk gebruik maken van PHP 8.1. Het voordeel is dat bijwerken van PHP voorlopig niet nodig zal zijn.

Daarbij is ook een nieuwe versie van Ubuntu uitgekomen. Ubuntu 22.04 LTS beschikbaar kwam halverwege april uit. Zo kwamen een aantal verbeteringen op het juiste moment bij elkaar.

Het eindresultaat is dat de Home Server nu 21 Watt nominaal opneemt met slechts enkele momenten per dag dat er to 40 Watt opgenomen wordt. Verder is deze site natuurlijk geheel bijgewerkt met instructies voor het bouwen van een Home Server thuis. De vraag blijft of het nu mogelijk zal zijn een grotere periode weinig onderhoud aan de server te moeten doen, dat wachten we af.

Update naar 24.0.1 Foutloos

Vandaag, 24 mei is mijn systeem bijgewerkt naar 24.0.1. Eerst was er een update nodig naar 23.0.5. Beide updates verliepen voorspoedig, mooi.

Wel moesten enkele missende indexen worden bij gemaakt met het volgende commando:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices

Nu word het mogelijk het systeem bij te werken naar Ubuntu 22. De hardware zal daarbij ook worden aangepast door een grotere SSD te gebruiken als systeem disk. Ik hoop dan energie te besparen en mogelijk ook wat snelheidswinst.

Upgrade naar 23.0.3

Vanmorgen stond er een update klaar naar 22.2.6 vanaf de huidige versie 22.2.5 die ik in gebruik had. Even bijgewerkt en bij controle blijkt dat direct ook 23.0.3 beschikbaar is gekomen. De update verliep zonder problemen.

Direct maar verder bijgewerkt naar de nieuwste versie 23.0.3. Ook dit verloopt zonder enig probleem. Wat hebben ze het goed voor elkaar bij NextCloud.

Na eens wat rondgekeken te hebben lijkt het dat er alleen kleine veranderingen zijn aangebracht. Onder de motorkap zijn er veel zaken verbeterd. Kijk daarvoor op de site van NextCloud.

Ongeveer een week na de update wordt er melding gemaakt dat in de PHP configuratie een aanpassing moet worden gedaan voor de lengte van de opchache.interned_strings_buffer. De heeft steeds een lengte gehad van 8. Open hiervoor de configuratie file van PHP:

sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini

De juiste configuratie is nu:

opcache.interned_strings_buffer=16

Sluit het bestand af en herstart Apache met:

sudo systemctl restart apache2

MikroTik Belevenissen

Inmiddels volop aan de gang met MikroTik routers. Mijn belevenissen zullen langzamerhand aan de site worden toegevoegd. Vele overwegingen en uitleg over de stappen die ik heb genomen worden onder dit hoofdstuk uiteengezet. Dit is “work in progress”!

Issue 1:

Het gastnetwerk is niet IPv6.