IPv6 Configuratie

We gebruiken Ziggo als provider voor internet. Ziggo voorziet in een Dual Stack IPv6 met een prefix lengte van 56 bits.

We beginnen met het aanmaken van een DHCP Client. We hebben hier gebruik gemaakt van de naam “pool-ipv6” voor de pool van adressen die nodig zijn voor de cliënt. Vink address, prefix, Rapit Commit en Add Default Route aan. Ziggo geeft een IPv6 verbinding met een prefix lengte van /56. Binnen ons eigen netwerk blijft er dan 256 subnetten over met een lengte van /64. Vul deze prefix lengte van 64 voor de adres pool in.

Druk op OK. Hierna voegen we een adres toe aan de router zelf met de waarde ::1. Zodra dit wordt aangemaakt wordt het weergegeven met de prefix.

Kijk in de configuratie door IPv6 / IPv6 Address List. Als hier reeds een adres voor alle bridges is aangemaakt dan is alles in orde. Is dat niet zo dan kan een adres voor een pool worden bij gemaakt door:

/ipv6 address
add address=::2cc8:1bff:fee1:6e2c eui-64=yes from-pool=pool-ipv6 \ interface=bridge-gast

Wanneer de standaard configuratie van de Mikrotik Router is gekozen dan is er een IPv6 firewall default geconfigureerd. Dit is voldoende voor de beperkte configuratie die wij gebruiken.

Onder interfaces zijn twee belangrijke lijsten te vinden namelijk WAN en LAN. Deze lijsten worden gebruikt in firewalls en andere plaatsen. Voeg op volgende wijze de bridge-gast aan de lijst LAN:

/interface list member
add comment="Guest Network" interface=bridge-gast list=LAN

Als laatste in de firewall van IPv6 de poorten 80 en 443 opengezet te worden door de volgende regel aan de top van de firewall list toe te voegen:

/ipv6 firewall filter
add action=accept chain=forward comment="http to Hover" dst-address=\
xxxx:xxxx:xxxx:xx00:7285:c2ff:fe82:71cc/128 dst-port=80 protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment="https to Hover" dst-address=\
xxxx:xxxx:xxxx:xx00:7285:c2ff:fe82:71cc/128 dst-port=443 protocol=tcp

Met deze aanpassingen zal IPv6 op de router werken voor zowel het Privé als het Gast Netwerk.

Laatst Bijgewerkt op 23 april 2022.