Samba Installatie & Configuratie

Samba maakt toegang mogelijk tot de server vanaf Windows-computers. Het is eenvoudig te installeren door:

sudo apt update
sudo apt install samba smbclient cifs-utils

Pas de firewall aan door het volgende commando:

sudo ufw allow samba

Dan voegen we een bestaande gebruiker toe aan de Samba gebruikers, ‘-a’ geeft aan dat de gebruiker bestaat:

sudo smbpasswd -a user

Nu maken we de gebruiker eigenaar van de directory die we willen delen:

sudo chown user:user /home/SambaShare

Nu voegen we een directory toe aan de configuratie van Samba:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Voeg de volgende regels toe aan het einde van het Samba configuratie bestand:

[SambaShare]

path = /home/SambaShare
available = yes
valid users = @user
read only = no
writeable=yes
browseable=yes
public = yes
guest ok = no

Na deze aanpassingen testen we de parameters met:

testparm

Bekijk de output goed en pas eventuele fouten aan. Nu herstarten we Samba:

sudo systemctl restart smbd

Na installatie is het verder configureren door WebMin eenvoudig uit te voeren. Houdt er rekening mee dat gebruikersnamen en wachtwoorden apart dienen te worden ingesteld in Samba. Noodzakelijk is deze het zelfde te kiezen als reeds binnen Ubuntu zijn ingesteld.

Laatst Bijgewerkt op 6 juni 2024.