Webmin Installatie op Ubuntu 22.04

Webmin is een webgebaseerde interface waarmee u uw server eenvoudig op afstand kunt bedienen. Hiermee kun je accounts beheren, bestanden manipuleren, Samba en andere servers aanpassen enz….. Webmin ondersteunt vele modules die kunnen worden toegevoegd om bijna alles op uw server te wijzigen zonder de opdrachtregel. Je hebt nog steeds de opdrachtregel nodig voor sommige taken …….

Update het systeem:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Bereid het systeem voor op installatie van WebMin:

sudo apt install software-properties-common apt-transport-https

Voeg de GPG sleutel toe:

wget -qO- https://download.webmin.com/jcameron-key.asc | sudo tee -a /etc/apt/trusted.gpg.d/jcameron-key.asc

Voeg Admin Repository toe:

sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib”

Update het systeem

sudo apt update

Installeer WebMin:

sudo apt install webmin

Check de status van WebMin:

sudo systemctl status webmin

Zet poort 10000 open op hover:

sudo ufw allow 10000/tcp

Ga naar je toegang via een webbrowser en https://server-ip-address:10000

Veranderingen aan de configuratie van Webmin

Voorkom dat WebMin spindown van harddisks verhindert. Ga naar -> Webmin->Configuratie -> Achtergrondstatussen verzamelen -> Systeemstatus verzamelen op achtergrond. Daar vind je dat dit een waarde heeft van 5 minuten. Schakel deze optie uit omdat dit voorkomt dat sommige harddisks kunnen worden gestopt.

Automatische update van de systeemtijd kan worden ingesteld in WebMin onder Hardware / Systeemtijd.

Normaal verwacht WebMin dat u zich veilig aanmeldt. Omdat we WebMin alleen achter de router gebruiken is extra beveiliging niet nodig. Wijzig daarom de vereiste WebMin SSL in Nee. Bewerk:

sudo nano /etc/webmin/miniserv.conf

Verander de regel met “ssl=1”in “ssl=0” en sla het bestand op.

Dan restart webmin:

sudo systemctl restart webmin

Nu kan WebMin worden bereikt langs http://192.168.xxx.xxx:10000

Laatst Bijgewerkt op 5 juni 2022.