Maandelijks archief: april 2024

NextCloud Update 29.0.0

Deze update installeerde zonder moeilijkheden. Wel ontstonden na de update twee issues.

Er blijken missende indexen te zijn. Dat kan worden opgelost door het volgende commando uit te voeren op de CLI:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices

Een ander probleem was dat er veel systeemfouten ontstonden als: “[no app in context] Waarschuwing: Host 192.168.88.100 was not connected to because it violates local access rules”. Deze fouten kunnen worden opgelost door aan het configuratie bestand een regel toe te voegen.

sudo nano /var/www/nextcloud/config/config.php

Voeg de volgende regel toe:

'allow_local_remote_servers' => true,

Sluit het aangepaste bestand op. De verandering wordt direct door NextCloud verwerkt. De fouten verdwenen direct.

Laatst Bijgewerkt op 25 april 2024.