Voorbereiden voor NextCloud

Update het systeem:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Installeer Apache:

sudo apt install -y apache2 apache2-utils
sudo systemctl enable apache2

Controleer of het werkt door in een brouwser het ip-adres in te tikken in de url regel. Als het goed is krijg je de default pagina van Apache te zien.

Installeer MariaDB:

sudo apt-get install mariadb-server php-mysql

Nieuwe files in de database dienen van het type barracuda te zijn om emoji’s te kunnen opslaan. Maak een bestand aan:

sudo nano /etc/mysql/conf.d/00-innodb.cnf

Plak de volgende tekst er in:

[mysqld]
innodb_large_prefix=true
innodb_file_format=barracuda
innodb_file_per_table=1

Dan restart mariadb:

sudo systemctl restart mariadb

Om de installatie te beveiligen wordt het volgende commando uitgevoerd:
sudo mysql_secure_installation

Bij aanvang is er geen root wachtwoord, druk enter. De root user is al beveiligd met een wachtwoord. Antwoord N en enter. Wil je het wachtwoord van root aanpassen? Antwoord Nee en Enter. Verder beantwoord alle vragen met Y.

Binnen mariadb moet een gebruiker en een data base worden aangemaakt. De gebruiker geven we een een sterk wachtwoord en de database nextcloud.

Maak eerst een gebruiker en database aan in MariaDB. Gebruik het root wachtwoord om in te loggen.

sudo mysql -u root -p

Gebruik een sterk wachtwoord voor ‘password’ in de commando’s hieronder. Vervolgens voor de volgende commando’s uit. Let op de puntkomma achter elk commando:

CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'dbgebruiker'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'dbgebruiker'@localhost IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

vervolgens start MariaDB opnieuw:

sudo systemctl restart mariadb

Installeer PHP

PHP staat voor Hypertext Pre-Processor. PHP is een breed toegepaste programmeertaal. Om het te installeren met de benodigde modules:

sudo apt install -y php-cli php-fpm php-json php-intl php-imagick php-pdo php-mysql php-zip php-gd php-mbstring php-curl php-xml php-pear php-bcmath apache2 libapache2-mod-php libmagickcore-6.q16-6-extra php-bz2 php-imagick php-gmp

Als je PHP wilt testen, maak je een testbestand met de naam info.php:

sudo nano /var/www/html/info.php

Zet de volgende regels in het bestand:

<?php
phpinfo();
?>

Open een webpagina en surf naar http://ipvanjouverver/info.php en zie of het werkt. Op deze pagina staat waar het configuratie bestand van PHP is opgeslagen. Open het bestand:


sudo nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini


Voor NextCloud pas je de volgende regels aan:

output_buffering = Off
memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 4096M
post_max_size = 128M
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1 
opcache.memory_consumption=128 
opcache.interned_strings_buffer=16 
opcache.max_accelerated_files=10000 
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1

Sla het bestand op en herstart Apache:
sudo systemctl restart apache2

Je bent nu klaar om NextCloud te installeren!

Laatst Bijgewerkt op 15 december 2023.