Maandelijks archief: april 2021

Update naar 21.0.1

Na de update komen er twee foutmeldingen die handmatig moeten worden hersteld in de databases:

sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:add-missing-indices

Pas de landcode aan in de server configuratie file:

sudo nano /var/www/nextcloud/config/config.php

Voeg de volgende regel toe juist na ‘version’:

‘default_phone_region’ => ‘NL’,

Laatst Bijgewerkt op 8 juni 2022.